„Dítě, které se prochází lesem, objeví opuštěné staré auto, uvnitř kterého je stará krabice s obálkou. Co se stane dál?“ 🤔

Malé dítě objeví v buši staré opuštěné vozidlo. To, co uvnitř nalezne, ho naprosto zaskočí. Lezení vždy bylo oblíbenou aktivitou pro rodinu Jonesových. Děti si užívají klid a relaxaci, které přináší příroda, a tak často navštěvují nedaleké lesy.

Jednoho dne vyrazili na výlet více než sto kilometrů od svého města. Mysleli si, že to bude příjemný den, ale neměli tušení, že se stane nejlepším dnem za léta díky nečekanému objevu.

Zvláště Justin byl vybrán, aby si udělal procházku a hledal houby, zatímco zbytek rodiny připravoval provizorní tábor. Najednou uprostřed buše uviděl opuštěné auto. „Maminko! Tatínku!“ zvolal, ale nemohli ho slyšet.

Když se začalo stmívat, Justin se rozhodl vejít do opuštěného auta a tam přenocovat, když slyšel, jak ho jeho otec volá. Justin se cítil v bezpečí a byl šťastný, že v historickém autě vidí svého otce.

Po pečlivém prozkoumání objevili v autě krabici s vyřezávanými informacemi. Pokud najdete tuto krabici, prosím, doručte ji na níže uvedenou adresu. – 7. května 1995. Davis, Vincent.

Zvědaví okamžitě do krabice pohlédli a byli zaskočeni tím, co viděli. V krabici byly vojenské vyznamenání, šperky a zlaté cihly.

Otec a jeho syn v tu chvíli pochopili, že adresa na krabici není daleko od jejich aktuální polohy.

Krabice byla nejprve vyjmuta a přenesena na místo, kde se rodina shromažďovala. Po chvíli se rodiče Justina ptali, co s krabicí udělá. Justin bez váhání oznámil, že ji hodlá doručit osobě, jejíž adresa je na krabici. „Skvělá práce. Jsme na tebe hrdí, že jsi udělal správné rozhodnutí,“ pokračovala jeho matka.

Justina otcem a matkou se druhý den vypravili k určenému domu a zazvonili. Starší dáma otevřela dveře a zeptala se, jestli může jakkoli pomoci.

To byl okamžik, kdy jí oba předali krabici. S slzami v očích šeptala: „Ó, drahý.“ „Můj přítel se dozvěděl o dědictví svého dědečka před asi 25 lety. Jeho dědeček to pohřbil v divočině, aby zabránil mému manželovu otci, aby to vzal od něj,“ řekla. „Můj přítel se nikdy nevrátil z pátrání po tom. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno podél silnice. Rozsáhlé prohledávání okolních stromů jsme nikdy nemohli najít auto.

Linda řekla, utírajíc si slzy, „jsem ohromena, že jste to našli. Specialista se domníval, že po tom, co se jeho vozidlo porouchalo, mohl jít o pomoc. Nikdy neposkytována, umřel na cestě. Pravděpodobně bych se ztratil.

Když se dívala na staré fotografie, žena si pomyslela, „Jacku, tak mi chybíš.“

„Neměli jsme děti a nemám na co utratit peníze,“ řekla po prozkoumání všeho. „Zlatem mohu rozdělit, že ho nepotřebuji. Jelikož se jedná o rodinný starožitný předmět, který patří mém muži, vše, co bych chtěl, jsou jeho ceny, fotografie a šperky.“

Žena trvala na tom, a nakonec Jonesové dali, i když se původně odmítli, přijmout zlato.

Justin řekl svému otci poté, co se rozdělili, „tati, Linda viděla báječně starý dům; vypadalo to, jako by byl opuštěný. Pro tebe, prosím, ať ho opravíš.

Otec souhlasil a společně se rozhodli, že dům Lindy opraví za peníze, které kdysi přinesli, a zbytek dá různým charitám.

Ten den Linda měla nový setkání s přáteli, když se Jonesovi začali telefonovat a donášet ji.

Z poučení tohoto příběhu je, že bychom vždy měli vybrat správnou cestu, i když je pokušení silné, protože naše dobré činy a činy laskavosti mají vždy trvalý dopad.

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet